Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami

Przedmiot projektu: Wdrożenie systemu B2B poprzez integrację systemów informatycznych Beneficjenta (firmę Triton) z systemami informatycznymi współpracujących partnerów.

Wynik realizacji projektu: Automatyzacja procesu biznesowego pomiędzy partnerami, dotyczącego usługi B2B.

Główny cel projektu: Automatyzacja następujących procesów biznesowych: wgląd w bieżący stan katalogu produktów/towarów, składanie zamówień, dokonywanie płatności on-line, obsługa serwisowa, proces kontroli stanu magazynowego, proces automatycznych zapytań ofertowych oraz zleceń.

Efekt wdrożenia systemu B2B: Realizacja projektu zgodnie z przeznaczeniem przyczyni się do sprawniejszego obiegu dokumentów skracając tym samym czas potrzebny na ich dostarczenie z jednego przedsiębiorstwa do drugiego, co wpłynie pozytywnie na politykę dotyczącą społeczeństwa informacyjnego. Do prawidłowego przebiegu realizacji działań zawartych w projekcie stworzone zostaną specjalne aplikacje umożliwiające dokonywanie operacji pomiędzy przedsiębiorstwami/partnerami (np. płatności, przepływ dokumentów księgowych), co również w znacznej mierze przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

System typu B2B funkcjonuje dzięki stworzeniu specjalistycznego oprogramowania, integrującego odpowiednie procesy biznesowe firmy Triton oraz partnerów, na bazie funkcjonujących w tych firmach odpowiednich systemów informatycznych.

Całkowite wydatki na realizację projektu: 414600.00 zł
Dofinansowanie w ramach działania 8.2 PO IG: 287370.00 zł