Serwis sprzętu komputerowego, oprogramowania i ekspertyza techniczna

Świadczymy usługi serwisowe na terenie powiatu strzyżowskiego, w zakresie naprawy oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Wykonujemy ekspertyzy uszkodzonych komputerów. Oferujemy stałe doradztwo i wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek sytuacji awaryjnych wynikających z użytkowania sprzętu komputerowego i jego oprogramowania. Zapraszamy do profesjonalnego serwisu w Strzyżowie.

Wykonujemy ekspertyzy uszkodzonych komputerów

Wykonujemy ekspertyzy uszkodzonego sprzętu komputerowego, na skutek awarii ( przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowań atmosferycznych). Oceniamy stan techniczny komputerów, opisujemy zużycie i przygotowujemy pisemne sprawozdanie.